Ziekte en verlof

Ziekte

Bij ziekte kunt u uw kind telefonisch, liefst voor de start van de dag, of per mail ziek melden. Wij vinden het prettig wanneer dit voor of rond 8.00u plaatsvindt.

We vragen u bezoeken aan huisarts, tandarts en specialist zo veel mogelijk voor of na schooltijd te plannen. Wanneer uw kind tijdens schooltijd naar de huisarts, tandarts of specialist moet, vragen we u dit tijdig bij de leerkracht van uw kind te melden. Uiteraard kan het voorkomen dat uw kind met spoed naar een afspraak moet, dan is een telefonische melding voldoende.

Verlof onder schooltijd

Er is een beperkt aantal situaties waarin het geoorloofd is een kind verlof te geven: een huwelijk, overlijden en/of jubileum. Vakantie buiten de schoolvakanties om is alleen mogelijk als een van de ouders vanwege de aard van het werk een heel jaar lang niet als gezin op vakantie kan. In de praktijk is dat slechts een beperkt aantal keer. Ook afspraken onder schooltijd zijn aan regels gebonden: we vragen u zoveel mogelijk rekening te houden met de schooltijden als u een afspraak maakt met een arts, tandarts of therapeut. Bekijk voor meer informatie de documenten op deze pagina. U kunt verlof aanvragen door een mail te sturen. U ontvangt dan een toestemmings- of afwijzingsbericht.