Schoolgids/schoolplan

Schoolgids

Onze schoolgids is bedoeld voor ouders van (toekomstige) leerlingen.
Voor wie al kinderen op school heeft, wordt verantwoording afgelegd over de manier van werken. Aan de ouders van nieuwe leerlingen wordt uitgelegd wat ze mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.

Verkorte schoolgids

In de verkorte schoolgids vindt u de praktische informatie van het lopende schooljaar.

Jaarkalender

Aan het begin van het schooljaar maken we een kalender waarin we per maand aangeven welke activiteiten er zullen plaatsvinden. Zonodig passen we de kalender gedurende het schooljaar aan om actueel te blijven.