Peutergroep, voor-, tussen en naschoolse opvang

Peutergroep Vogelnest

In onze buurschool is de peuterspeelzaal gevestigd die tevens is gekoppeld aan de drie scholen in de wijk broekevelden. Uiteraard is uw peuter van harte welkom op deze peutergroep. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar Quadrant Kindercentra locatie Vogelnest.

Voor- en naschoolse opvang

Onze school heeft haar eigen gezellige voor- en naschoolse opvang (vso/nso) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar NSO op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, van 14.45 tot 18.30 uur. VSO wordt verzorgt op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 7u. Bij meer animo wordt het aanbod verder uitgebreid.
De BSO  heet Bso Kameleon en wordt gerealiseerd door twee enthousiaste en bekwame medewerkers van Quadrant Kindercentra.
De bso is bereikbaar op 06 38778066 of via kameleon@quadrantkindercentra.nl
Mocht u behoefte hebben aan bso op woensdag- en/of vrijdagmiddag, laat dit dan aan Quadrant weten. Als er genoeg interesse is, kunnen wij besluiten ook deze opvang bij Bso Kameleon te realiseren.

Vakantieopvang

Vakantieopvangmogelijkheden zijn er bij Quadrant Kindercentra in ruime mate.

Aanmelden

Voor meer informatie over mogelijkheden, kosten, visie, etc. van Bso Kameleon kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing van Quadrant, telefoon 0182 - 68 98 96 of via e-mail.
Ook kunt u natuurlijk kijken op de website www.quadrantkindercentra.nl
Op school is de folder ‘Samen uit school’ verkrijgbaar, en ook de Kameleon-nieuwsbrief. Vraagt u hiernaar bij de directie.

Tussenschoolse opvang/overblijven

De school biedt mogelijkheden om over te blijven voor de groepen 1 t/m 4 op maandag, dinsdag en donderdag. Voor de groepen 5 t/m 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdens het overblijven krijgen alle kinderen melk, tenzij anders aangegeven. 
In de Verkorte schoolgids vindt u hierover meer informatie.
Kaarten met losse bonnen voor incidenteel overblijven kunnen bij de conciërges gekocht worden. De vrijwillige ouders die de zorg hebben voor de kinderen tijdens het overblijven krijgen hier een vergoeding voor.
Yolanda Lingen coördineert de tussenschoolse opvang (tso). Ze is bereikbaar op 0172 - 61 99 56 of via yolanda.lingen@d4w.nl
Bij haar, de directie en via de links hiernaast kunt u een aanmeldingsformulier en informatie (de overblijfkrant) krijgen.

Buitenschoolse activiteiten

De leerlingen kunnen aan diverse buitenschoolse sportevenementen meedoen. Deze worden door de plaatselijke sportverenigingen georganiseerd met als doel de leerlingen op een leuke manier met sport te laten kennismaken. Ouders begeleiden samen met teamleden deze toernooien.