Communicatie

Oudergesprek

Wanneer ouders of de leerkracht een gesprek over het kind wensen, kan een afspraak worden gemaakt. Als ouder kunt u voor of na schooltijd even de school binnenlopen of telefonisch of per mail contact opnemen met de leerkracht.
De leerkracht informeert u zodra uw kind speciaal begeleid gaat worden en/of er nader onderzoek dient plaats te vinden. Zo’n onderzoek kan begeleid worden door de schoolbegeleidingsdienst.
Bij oudergesprekken kan ook de interne begeleider van de school aanwezig zijn. Eén en ander gaat altijd in overleg met de ouders.

Andere contactmogelijkheden zijn:

  • de informatieavond voor elke groep aan het begin van het schooljaar
  • de 10-minutengesprekken naar aanleiding van het rapport
  • de nieuwsbrief van de school (verschijnt 1x in de twee weken) en wordt digitaal verspreid
  • brieven/circulaires over een bepaald onderwerp (incidenteel) en informatie op het prikbord bij de ingang van de school, of het lokaal (vooral bij de kleuters)
  • de informatie gaat digitaal naar de ouders (via mails, deze site en Social Schools, ons online, beveiligde informatieplatform).