Wie wij zijn........

De Goede Herderschool is een fijne, open protestants-christelijke basisschool. Vanuit onze visie willen wij op een respectvolle, eerlijke en open manier met elkaar samenwerken en -leven.

Op de Goede Herderschool vinden we het onze taak om de wereld van onze kinderen groter te maken en hen voor te bereiden op een plaats in onze voortdurend veranderende samenleving.

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school.