Een veilige omgeving

De Goede Herderschool is een kleinschalige school en dat is tegelijkertijd onze kracht. Leren en leven doen we met elkaar. Kinderen helpen elkaar, sluiten vriendschappen en zorgen ervoor dat de school een plek is waar alle leerlingen elke dag willen komen. Iedereen hoort erbij!

De sfeer, de manier van omgaan met elkaar, de zorgzame leerkrachten, de uitstraling van de school, de omgeving en het gebouw zijn samen bepalend voor het klimaat van de Goede Herderschool. Respect staat voor ons voorop. We hebben aandacht voor gedragsregels, die gerespecteerd en nageleefd moeten worden. We bieden kinderen een rustige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Kortom; waar ze elke dag met plezier naartoe gaan!

Vreedzame school

Onze school werkt met de methode De Vreedzame School. Door middel van de Vreedzame School leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. We streven naar een positieve, opbouwende sfeer. Wij zetten Vreedzame schoollessen in om het onderlinge vertrouwen te versterken, maar ook voor het besef dat het goed is elkaar te helpen. Daarnast leren de kinderen door middel van de methode De Vreedzame School de kinderen sociale vaardigheden aan. 

Er zijn situaties waarin dat onvoldoende is en we te maken hebben met pesten. Wanneer dat zo is volgen we het stappenplan van het gedragsprotocol en in een uiterst geval het pestprocol. Uitgangspunt daarbij is dat alle betrokkenen: ouders, leerkrachten, kinderen en eventuele externen bij dit stappenplan betrokken zijn. Klik hier voor ons antipestprotocol.