Passend onderwijs

Passend Onderwijs is de naam voor de manier waarop passend aanbod aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om lichte en zware ondersteuning. Voorbeelden zijn:

  • extra begeleiding op school
  • aangepast lesmateriaal,
  • hulpmiddelen
  • onderwijs op een speciale school.

Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat beschreven wat de Goede Herderschool aan kan.

De Goede Herderschool is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Hollands Midden .