Ons Onderwijs

Elk kind is uniek en heeft recht op een passend aanbod in zijn leerontwikkeling. Wij vinden de volgende uitgangspunten belangrijk voor het onderwijs op onze school:

  • Veilige leeromgeving
  • Open christelijke identiteit
  • (mede) eigenaar van het leerproces
  • voorbereid op de hedendaage maatschappij door te leren anno nu
  • ruimte krijgen om samen te leren en ontwikkelen
  • omzien naar elkaar
  • leren met plezier
  • kijken naar behoeften van het kind

Daarbij is een ‘open’ samenwerking met ouders, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, belangrijk. Dan kan uw kind het meest profiteren van de wisselwerking tussen thuis en school.

Wij bereiken dit door te werken met 'Teach like a Champion'  en Coöperatieve werkvormen om de betrokkenheid van leerlingen te versterken in de instructiemomenten. Om de leerlingen voor te bereiden op de nabije toekomst werken we met hedendaagse middelen; chromebooks, Snappet en aan vaardigheden zoals; samenwerken, onderzoeken, analyseren, presenteren. We werken met een doorgaande lijn voor zelfstandig werken. De kinderen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, door te werken aan dag- en weektaken. Daarnaast werken we met de creatieve vakken in thema's en blokken door het jaar heen met daarbij de keuze uit talrijke activiteiten als techniek, muziek, dans, drama, tekenen etc.