De vreedzame school

Op de Goede Herderschool wordt gewerkt met de landelijk goed beoordeelde methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling genaamd ‘De Vreedzame School’.

Door met Vreedzaam te werken willen we bereiken dat er minder ruzies in en rond de school zijn, we geven pesters geen ruimte. We geven leerlingen meer verantwoordelijkheid voor het sociale situaties in de school met als doel dat leerlingen hierdoor leren wat hun verantwoordelijkheid hierbinnen is.

Hoe werkt de GHS met de methode Vreedzame School

De methode Vreedzame School is bedoeld om de school als gemeenschap te versterken en om kinderen te leren op een andere manier met conflicten om te gaan. Elke week krijgen de kinderen een les waarin onderwerpen aan bod komen die gericht zijn op de versterking van de sfeer in de groep en het zonder ruzie oplossen van conflicten tussen kinderen. Het richt zich uiteraard niet alleen tot de lessen in de groep. Vreedzaam is verweven in de cultuur van de school.

De lessen zijn verdeeld over zes thema's door het jaar heen. Deze thema's komen elk jaar aan de orde en zorgen zo voor een doorgaande lijn in de school. 

  1. onze klas
  2. zelf conflicten oplossen
  3. communicatie
  4. gevoelens
  5. mediatie
  6. anders en toch samen

Elk jaar start met het thema 'onze klas'. Het is belangrijk om bij de start van het schooljaar de sfeer in de groep veel aandacht te geven. Hoe ga je op een goede manier met elkaar om? De kinderen leren gebruik te maken van opstekers en afbrekers. Hoe voelt het om aardige dingen of nare dingen te horen over jezelf? We oefenen dat ook in de klas.

Binnen de Vreedzame school krijgen leerlingen taken om er voor te zorgen dat ieder een bijdrage kan leveren aan het sociale proces in de klas. De leerlingen bedenken samen de taken en maken afspraken over wie deze taken uitvoeren. In de latere blokken leren de kinderen hoe je goed kunt luisteren naar elkaar. Dat je best van elkaar kan verschillen en dat iedereen belangrijk is. 

Het is belangrijk om van elkaar te weten hoe je je voelt. Met de kinderen praten we over gevoelens. Als de kinderen een aantal belangrijke vaardigheden beheersen leren we hen hoe ze zelf hun conflicten op kunnen lossen. Met deze manier van werken geven de leerlingen meer verantwoordelijkheid voor de sfeer in de groep en het oplossen van hun eigen problemen. Uiteraard hoort daar wel bij dat leerkrachten toezicht houden, opletten of het goed gaat, duidelijke regels stellen.

Tegelijkertijd leren de kinderen verantwoordelijk te zijn met elkaar voor een goede sfeer in de klas en op school. Waardoor ze mede oefenen in actief burgerschap, wat ook in onze lessen en methodes voor aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en godsdienst aan bod komt.

Mediatoren op de GHS

We vinden het belangrijk om de kinderen, in de veilige omgeving van de school, te laten oefenen met het oplossen van conflicten. (Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen onderling elkaar nog beter verstaan, dan wij als volwassenen en dat ze in staat zijn om tot goede oplossingen te komen). Dit doen wij door de kinderen van groep 8 op te leiden tot mediatoren. De mediatoren mogen wanneer het niet kinderen niet lukt om onderling een probleem op te lossen, hulp bieden als bemiddelaar, een mediator, een derde neutrale partij (een klasgenoot). Deze mediator helpt de twee partijen die een conflict hebben om tot een oplossing te komen. Ieder jaar worden er nieuwe mediatoren opgeleid die deze rol in de school mogen vervullen.

Mocht het voorkomen dat er, ondanks onze preventieve werkwijze, zich toch pestgedrag voordoet, dan treed het aanwezige pestprotocol in werking.