Meer- en hoogbegaafd onderwijs

Is uw kind een originele en creatieve denker? Opvallend en snel van begrip? Speelt hij of zij graag met oudere kinderen? Mogelijk is uw kind dan meer- of hoogbegaafd.

Hoogbegaafde leerlingen hebben andere onderwijsbehoeften die niet altijd aansluiten bij het reguliere aanbod op school. Om ervoor te zorgen dat ook zij hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke leeromgeving – met aangepast onderwijs en begeleiding – aangeboden worden.uw kind meer- of hoogbegaafd.

Wij bieden meer- en hoogbegaafde kinderen iedere dag uitdagend onderwijs, met onze leerkrachten en ons programma met Levelwerk en Masterklas. 

Voor deze doelgroep werken we op de volgende wijze. Er wordt verrijkt aanbod gegeven binnen het dagelijks onderwijs. Daarnaast is de mogelijkheid om deel te nemen aan het programma van de Masterklas. Hieronder wordt beschreven wat dit o.a. kan betekenen:

  • Verrijkt aanbod: de leerstof van het kind wordt aangepast, compacter gemaakt. Naast het reguliere aanbod worden er uitdagende en verdiepende opdrachten aangeboden.

  • Masterklas: Iedere week is er een vast moment waarop leerlingen bij elkaar komen in de Masterklas (deze groep bestaat nu uit leerlingen van groep 5-8). Zij houden zich dan, onder begeleiding van twee leerkrachten bezig met een programma gericht op de interesses en behoeften van de kinderen en heeft als doel de (hoog)begaafde leerling te ondersteunen en te stimuleren bij zijn persoonlijkheidsontwikkeling, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden.

Belangrijkste doelen zijn: Leren leren en leren plannen en verde ontwikkelenvan executieve functies.

Onderdelen kunnen zijn: leren leren en leren plannen, Filosoferen, Reguliere schoolvakken, Projecten, Groepsgesprek, Sociale vaardigheden, Spellen voor ruimtelijk inzicht, Gezelschapsspellen

Kortom, we leren dan nét even andere, vaak iets lastigere, maar ook heel leuke dingen. Dit vindt plaast in een lokaal met allerleid passende materialen, denkspellen, wetenschappelijke experimenten, de ruimte om aan projecten te werken. We doen dit met leeftijdsgenoten om zo ook met en van elkaar te leren.

  • Aanbod VO-scholen: verschillende voortgezet onderwijsscholen bieden een uitdagend verbredingprogramma voor kinderen uit groep 7 en 8 die meer aan kunnen, zoals het Coornhert gymnasium.

Onze leerkrachten hebben de kennis op het gebied van deze doelgroep en de wijze waarop dit tot uiting komt, van hoge prestaties tot onderpresteren. Zij zijn in staat om een onderwijsaanbod en instructiemomenten te creëren die aansluiten bij de specifieke ondersteuningsvraag . Ouders van deze leerlingen worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij het onderwijsleerproces van hun kind en de aanpassingen die worden gemaakt in hun lesaanbod.

Wilt u meer informatie over ons hoogbegaafden onderwijs? Neem dan contact met ons op.