Oudercommissie

De oudercommissie (OC) is in samenwerking met het team vooral actief bij het organiseren van diverse activiteiten en festiviteiten voor de kinderen. Hierbij valt te denken aan:

 1. Organisatie schoolreisje en schoolkamp
 2. Sinterklaasviering
 3. Vieringen van christelijke feesten zoals Kerst en Pasen
 4. Organisatie Koningsspelen
 5. Organisatie afscheidsavond groep 8
 6. Regelen van vervoer bij allerlei excursies
 7. Versiering van de hal

Leden:

 • Marloes Kooijman (voorzitter)
 • Aranea de Jong
 • Brenda v/d Hel
 • Freddy Verduijn (penningmeester)
 • Annemiek Brandriet (secretaris)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter en overige leden van de oudercommissie.
E-mailadres: oc.goedeherderschool@d4w.nl