Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Op de Goede Herderschool tellen beide geledingen drie personen, zodat we een MR hebben met 6 leden.
De oudergeleding wordt gekozen door en uit de ouders, de personeelsgeleding door en uit het personeel. De zittingstermijn per lid is drie jaar.
We vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar, de helft daarvan deels gezamenlijk met de Schoolraad en een afgevaardigde van de Oudercommissie.
De MR denkt mee over het onderwijs, het beleid en de organisatie van de school. Als MR hebben we initiatiefrecht, recht op overleg, recht op informatie, instemmingsrecht en adviesrecht. Met andere woorden: we denken en beslissen mee en overleggen regelmatig met de directeur. Zie eventueel ook de  schoolgids en de verkorte schoolgids over de MR.
Klik hier voor het jaarverslag en het jaarplan van de MR. (met link naar de PDF’s)

Contact

Omdat wij namens alle ouders en leerkrachten praten, vinden we een goed contact met de achterban belangrijk. Hebt u opmerkingen of vragen, of vindt u dat we als MR ergens aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten, wij horen het graag. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande telefoonnummers, of via e-mail: mr.goedeherderschool@d4w.nl

Geleding personeel:

  • Jeannette Kemp-Bassa  (vertegenwoordiger van de Goede Herderschool in de GMR)        
  • Judith Hogema
  • Diana Voogd-Ruppert

Geleding ouders:

  • Bart Lageweg    
  • Erwin de Jong     
  • Richard Slinger