Actief ouderschap

We vinden een ‘open’ samenwerking met ouders, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, belangrijk. Dan kan uw kind het meest profiteren van een goede wisselwerking tussen thuis en school. Daarbij lijkt ons een actieve vorm van ouderbetrokkenheid belangrijk om goede resultaten te bereiken voor de leerlingen. Een vanzelfsprekend gevolg hiervan is, dat zowel de school als de ouders zich samen verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van de kinderen.

In het algemeen wordt van de ouders verwacht dat ze de leerkrachten of intern begeleider vroegtijdig informeren over zaken die de prestaties en het welbevinden van de kinderen kunnen beïnvloeden. Uiteraard kunt u ook met uw vragen op school terecht.

Partnerschapsteam

In het partnerschapteam zitten ouders die meedenken over hoe we de samenwerking tussen school en ouders nog sterker kunnen neerzetten.Ze bespreken wat er speelt onder de ouders en geven advies aan de directie. Het partnerschapsteam heeft daarbij oog voor de identiteit van de school zowel op protestants-christelijk gebied als ook wat betreft de onderwijskwaliteit. Het is een ouderplatform dat ideeën aandraagt, zaken uitzoekt en advies geeft. Hierbij is input van andere ouders erg belangrijk. Het is de bedoeling dat er een lage drempel is voor ouders om onderwerpen aan de orde te stellen. 


U kunt het partnerschapsteam via school benaderen:

Alexandra Lokven (moeder van Isabel) en Marloes Kooiman (moeder van Daan en Sam)